De Woudse Juffen

Op de voormalige scholenlocatie in Rijnsaterwoude komt een bijzonder nieuwbouwplan: de Woudse Juffen. De Woudse Juffen bestaat uit 40 duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen gelegen aan de Herenweg en Suyderbon.

Betaalbaar wonen

Er komen 40 betaalbare woningen in een mooie mix van appartementen en woningen. Met dit woningaanbod – van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen - wordt dit een plek voor iedereen. Van lokale starters en doorstromers tot senioren. Zo wordt de Woudse Juffen een gevarieerde nieuwe woonwijk.

Respect voor de omgeving

Het respecteren en versterken van de cultuurhistorische waarde van het polderlandschap was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarnaast het leveren van een duurzame bijdrage aan een vitaler en meer leefbaar dorp, door het creëren van een gedifferentieerd woonprogramma voor jong en oud. Bovendien wordt het een plek worden waar ontmoeting en verbinding centraal staan. Een plek waar zowel de huidige inwoners van Rijnsaterwoude als de toekomstige bewoners kunnen samenkomen in een groene omgeving.

De Woudse Juffen onderscheidt zich door de landschappelijke inpassing, waarbij het parklandschap geleidelijk overgaat in het polderlandschap. Het oude slagenlandschap is op een zorgvuldige manier teruggebracht in het plan. Door het maximaal toevoegen van groenvoorzieningen wordt een nieuw gezonde wijk gecreëerd waar mensen graag willen verblijven. Daarnaast kunnen kinderen veilig spelen door de autoluwe omgeving.

Een plek voor iedereen 

Rijnsaterwoude wordt met de ontwikkeling van de Woudse Juffen 40 woningen rijker. Door een hoge mate van variatie en typologieën zijn ze geschikt voor verschillende doelgroepen. De woningen in de Woudse Juffen zijn georiënteerd op de kwalitatieve openbare ruimte. Hierbij vormen de pergola’s en veranda’s de natuurlijke overgang tussen privé en openbaar. Daarnaast worden de auto’s zoveel mogelijk uit het zicht opgelost.

In de nieuwe woonwijk wordt het samenkomen van bestaande en nieuwe bewoners gestimuleerd. Door in te zetten op een sociaal-ruimtelijk netwerk van ruimtes om te leren, spelen en ontmoeten wordt de interactie tussen de verschillende gebruikers van het gebied versterkt. Er wordt een breed scala aan plekken aangeboden voor zowel jong als oud. Elke leeftijdsgroep kan zijn hart ophalen in elementen zoals de Tiny Forest, Buurttuin, Buitengym en de Uitkijkplaats.


© Thunnissen Groep 2023
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring