De Woudse Juffen

Op de voormalige scholenlocatie in Rijnsaterwoude komt een bijzonder nieuwbouwplan: de Woudse Juffen. De Woudse Juffen bestaat uit 40 duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen gelegen aan de Herenweg en Suyderbon.

Betaalbaar wonen

Er komen 40 betaalbare woningen in een mooie mix van appartementen en woningen. Met dit woningaanbod – van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen - wordt dit een plek voor iedereen. Van lokale starters en doorstromers tot senioren. Zo wordt de Woudse Juffen een gevarieerde nieuwe woonwijk.

Respect voor de omgeving

Het respecteren en versterken van de cultuurhistorische waarde van het polderlandschap was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarnaast het leveren van een duurzame bijdrage aan een vitaler en meer leefbaar dorp, door het creëren van een gedifferentieerd woonprogramma voor jong en oud. Bovendien wordt het een plek worden waar ontmoeting en verbinding centraal staan. Een plek waar zowel de huidige inwoners van Rijnsaterwoude als de toekomstige bewoners kunnen samenkomen in een groene omgeving.

De Woudse Juffen onderscheidt zich door de landschappelijke inpassing, waarbij het parklandschap geleidelijk overgaat in het polderlandschap. Het oude slagenlandschap is op een zorgvuldige manier teruggebracht in het plan. Door het maximaal toevoegen van groenvoorzieningen wordt een nieuw gezonde wijk gecreëerd waar mensen graag willen verblijven. Daarnaast kunnen kinderen veilig spelen door de autoluwe omgeving.

Een plek voor iedereen 

Rijnsaterwoude wordt met de ontwikkeling van de Woudse Juffen 40 woningen rijker. Door een hoge mate van variatie en typologieën zijn ze geschikt voor verschillende doelgroepen. De woningen in de Woudse Juffen zijn georiënteerd op de kwalitatieve openbare ruimte. Hierbij vormen de pergola’s en veranda’s de natuurlijke overgang tussen privé en openbaar. Daarnaast worden de auto’s zoveel mogelijk uit het zicht opgelost.

In de nieuwe woonwijk wordt het samenkomen van bestaande en nieuwe bewoners gestimuleerd. Door in te zetten op een sociaal-ruimtelijk netwerk van ruimtes om te leren, spelen en ontmoeten wordt de interactie tussen de verschillende gebruikers van het gebied versterkt. Er wordt een breed scala aan plekken aangeboden voor zowel jong als oud. Elke leeftijdsgroep kan zijn hart ophalen in elementen zoals de Tiny Forest, Buurttuin, Buitengym en de Uitkijkplaats.

18
Jun

Op 17 juni heeft de Raad van de gemeente Kaag en Braassem het bestemmingsplan ‘De Woudse Juffen, Rijnsaterwoude’ definitief vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en afgestemd op de ‘participatievariant’ (stedenbouwkundig plan) die is ontstaan na intensieve participatie met omwonenden, waarbij de gebiedsontsluitingsweg een slinger zal maken en er enkele woningen van het noordoostelijke woningblok naar het noordwestelijke woningblok verschuiven. 

De Woudse Juffen bestaat uit 40 duurzame en betaalbare woningen in een mooie mix van appartementen..

Lees meer

18
Dec

Op donderdag 30 november was er een inloopbijeenkomst. 
Het verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

4
Dec

Bekijk deze prachtige animatie en ontdek hoe de Woudse Juffen er straks uit gaat zien! 

Animatie de Woudse Juffen >>

..

Lees meer

4
Dec

Op donderdag 30 november was er een inloopbijeenkomst. Belangstellenden werden geïnformeerd over de status van de plannen voor de Woudse Juffen.

De informatiepanelen van de verschillende thema’s kunt u hieronder bekijken.

Bekijk ook deze prachtige animatie en ontdek hoe de Woudse Juffen er straks uit gaat zien! 

Animatie de Woudse Juffen >>

..

Lees meer

16
Nov

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 30 november. 

Wat gaat er gebeuren?  
De voormalige school en bijgebouwen aan de Herenweg/Suyderbon worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het plan ‘Woudse Juffen’ bestaat uit 40 woningen, waarvan 27 geschakelde koopwoningen en 13 huurappartementen. De woningen zijn verdeeld over vijf bouwblokken. Deze worden zorgvuldig ingepast in de omgeving. Tussen de gebouwen komt een Polderpark met veel groen en ruimte voor spelen en ontmoeten...

Lees meer


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring