18
Jun

Vaststelling bestemmingsplan

Op 17 juni heeft de Raad van de gemeente Kaag en Braassem het bestemmingsplan ‘De Woudse Juffen, Rijnsaterwoude’ definitief vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en afgestemd op de ‘participatievariant’ (stedenbouwkundig plan) die is ontstaan na intensieve participatie met omwonenden, waarbij de gebiedsontsluitingsweg een slinger zal maken en er enkele woningen van het noordoostelijke woningblok naar het noordwestelijke woningblok verschuiven. 

De Woudse Juffen bestaat uit 40 duurzame en betaalbare woningen in een mooie mix van appartementen en woningen. Met dit woningaanbod – van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen - wordt dit een plek voor iedereen. Van lokale starters en doorstromers tot senioren. Zo wordt de Woudse Juffen een gevarieerde nieuwe woonwijk in het groen.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring