Het Plan

Het schetsontwerp van de Woudse Juffen is vanuit drie principes vormgegeven.

Polderidentiteit versterken

De structuur en de kenmerkende elementen in het gebied bepalen het landschap en geven de polder zijn heldere en herkenbare identiteit. Het omliggende polderlandschap kenmerkt zich door de grote openheid en de langgerekte polderslagen met langs de polderwegen lijnvormige bomenrijen. Deze kwaliteiten worden in het gebied van De Woudse Juffen versterkt.

Nieuwe wadi’s worden gerealiseerd in de lijn en het ritme van de oude polderslagen. Een groene loper rolt bovendien vanuit het omliggende landschap de wijk in. Hierdoor ontstaat door het gehele gebied een brede en open zichtlijn. In het Polderpark worden karakteristieke polderelementen zoals een bomenrij en een buurttuin geplaatst.

Een (gezond) polderpark voor iedereen

De Woudse Juffen is een gezonde woonwijk waar biodiversiteit en educatie wordt gestimuleerd. Het is een plek waar, net als vroeger, bewoners kunnen samenkomen. Een mooie aanvulling voor alle bewoners van Rijnsaterwoude.

 De royale groene ader in de Woudse Juffen dient als polderpark en is een belangrijke zichtlijn vanaf de Herenweg richting het Braassemermeer. Het park is opgedeeld in diverse thema’s. Vanwege de vele gezondheidsvoordelen staan onderdelen zoals educatie, vitaliteit en ontmoeten centraal in het park. Deze aspecten komen onder andere terug in de Buurttuin, Tiny Forest, het Uitkijkpunt en de Buitengym. Hierbij voegen we nieuwe elementen toe, maar we vinden het des te belangrijker om bestaande onderdelen terug te brengen. We hebben een eerste aanzet gedaan, echter gaan we de definitieve invulling samen met de buurt verkennen. De Suyderbon krijgt via de scholenlocatie een tweede ontsluiting op de Herenweg. Hierdoor wordt de verkeershinder in de omliggende buurt verminderd.

Gemêleerd & duurzaam programma

Om de vitaliteit en leefbaarheid van Rijnsaterwoude te verhogen zijn passende doorstroommogelijkheden noodzakelijk. Zoals in de Omgevingsvisie toegelicht wordt, zijn in het dorp landelijke thema’s actueel zoals wegtrekken van jongeren, scheefwonen en vergrijzing. Met De Woudse Juffen zetten we maximaal in op deze thematieken. De wijk wordt een plek met een gevarieerd en passend aanbod voor starters en doorstromers. Woningzoekenden zijn bij voorkeur woonachtig in de omgeving en dit zal worden geborgd met het inzetten van passend toewijzen.

We creëren een substantieel programma om echt invulling te geven aan het gewenste sociale huurprogramma en betaalbare woningen in het middensegment. Voor starters maken we met de koopinstapregeling de koop van een volwaardige woning bereikbaar. Met dit duurzame woningbouwprogramma hoeven starters zich geen zorgen te maken om binnen een aantal jaar weer te moeten verhuizen bij bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding. Daarentegen is niet alleen het programma duurzaam. De woningen van de Woudse Juffen worden namelijk allemaal opgeleverd boven de huidige duurzaamheidseisen.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring